Porady, Prawo

Pierwsza pomoc a polskie prawo

Posted by admin

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy spoczywa na każdym świadku zdarzenia, w wyniku którego poszkodowani zostają ludzie. Jednak w niektórych sytuacjach przepisy regulujące ten obowiązek zwalniają nas z wykonywania pierwszej pomocy. O których sytuacjach mowa?

Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwszą pomocą nazywamy szereg działań, które mają na celu zachowanie życia lub zdrowia osoby poszkodowanej w wypadku lub doświadczającej nagłego napadu choroby. Wykonuje się je zazwyczaj do momentu przybycia specjalistycznej pomocy medycznej, chociaż częste są też przypadki, kiedy pierwsza pomoc jest także jedyną, na jaką może liczyć osoba poszkodowana.

Nauka pierwszej pomocy, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, stanowi pierwsze i zarazem kluczowe ogniwo tak zwanego łańcucha ratunkowego, jak popularnie określa się zazębiający się zespół czynności ratowniczych, które razem zwiększają prawdopodobieństwo przeżycia osoby poszkodowanej oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu.

Przepisy regulujące obowiązek

Niezależnie od tego czy kiedykolwiek odbyliśmy szkolenie w tym kierunku, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy spoczywa na każdej osobie, która jest na miejscu zdarzenia. Co w takim razie możemy zrobić? Możemy wykonać takie czynności, jak odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie odpowiednich służb, a także, w przypadku stwierdzenia przez nas braku wydolności oddechowej lub zatrzymania akcji serca, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy nie dotyczy nas jednak w określonych sytuacjach – takiej pomocy możemy nie udzielić, jeśli sami narażamy się na ryzyko utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kolejną jest sytuacja, w której niezbędne dla ratowania życia i zdrowia poszkodowanego jest przeprowadzenie przez lekarza specjalistycznego zabiegu lub też kiedy na miejscu zdarzenia znajduje się już odpowiedni personel medyczny, który takiej pomocy może niezwłocznie udzielić. W pozostałych przypadkach nieudzielenie pomocy poszkodowanemu jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Poznanie procedur pierwszej pomocy, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, nie wymaga od nas wielkiego wysiłku ani mnóstwa czasu. Jednak w sytuacji, w której przyjdzie nam takiej pomocy udzielić, będziemy z tą wiedzą czuć się o wiele pewniej i bezpieczniej, a, być może, będziemy w stanie uratować komuś zdrowie lub nawet życie. Im więcej osób jest przygotowanych do udzielania pierwszej pomocy, tym jesteśmy bezpieczniejsi jako społeczeństwo.

Related Post