Porady

Suwnice – zastosowanie i uprawnienia

Suwnice – zastosowanie i uprawnienia
Posted by admin

Suwnice zajmują niezwykle istotne miejsce wśród nowoczesnych urządzeń i maszyn wspomagających różne prace w branży przemysłowej, w magazynach i halach. Zastosowanie takich urządzeń jest bardzo szerokie, ponieważ ułatwiają transport wielu ładunków.

Suwnice należą do grupy urządzeń zwanych dźwignicami prostymi i służy do przemieszczania różnych ciężkich ładunków. Praca tego urządzenia odbywa się w trybie przerywanym, elementy do niego przymocowane mogą poruszać się poziomo i pionowo. Suwnica zbudowana jest z mostu, czyli konstrukcji nośnej, która porusza się po torze jezdnym, a także z wciągarki lub wciągnika – elementu służącego do podnoszenia, opuszczania i przesuwania ładunków po moście. Obszar, po którym może przemieszczać się wciągarka, jest ograniczony przez długość toru jazdy, rozpiętość konstrukcji nośnej oraz wysokość podnoszenia i opuszczania suwnicy.

Rodzaje suwnic

Suwnice są wykorzystywane w wielu branżach, ich rodzaj musi być dostosowany do rodzaju wykonywanych prac. Suwnice dzielą się na:

  • suwnice bramowe – urządzenia, które są instalowane na zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych, wyróżniają się pomostem zawieszonym na dwóch bocznych mostach wiążących dwie lub większą liczbę bram;
  • suwnice natorowe – zwane również pomostowymi, urządzenia, które są instalowane przede wszystkim wewnątrz hal produkcyjnych lub magazynowych. Składają się z kratownicowego lub pełnościennego mostu złożonego z belek głównych, czołownic oraz pomostu obsługowego;  
  • suwnice modułowe – urządzenia podwieszane zbudowane z modułowych pól, zamkniętych profili i przegubowych podwieszeń. Są one mocowane do konstrukcji wsporczych, dachów lub stropu; 
  • suwnice kolumnowe – urządzenia pomostowe zamocowane na pionowej kolumnie.

Zastosowanie suwnic

Suwnice są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie konieczne jest przenoszenia ciężkich ładunków. Często montowane są w portach, magazynach oraz w firmach transportowych. Sprawdzają się także w produkcji i serwisie urządzeń oraz maszyn. Nierzadko są także wykorzystywane w przemyśle stoczniowym, zbrojeniowym i metalurgicznym. Suwnice mogą być stosowane w pracy na zewnątrz, jak również wewnątrz pomieszczeń. Urządzenia te znajdują zastosowanie w prawie każdej dziedzinie gospodarki, ułatwiając pracę oraz skracając czas jej trwania.

Suwnice – uprawnienia

Suwnice może obsługiwać tylko osoba, która ukończyła kurs i posiada uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych kursanci poznają rodzaje urządzeń podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego, a także przepisy BHP, przepisy dozoru technicznego związane z eksploatacją suwnic, a także obowiązki operatorów suwnic przed, po i w trakcie pracy na maszynie. Po ukończeniu kursu uczestnicy muszą zdać egzamin przed komisją UDT.

Na kurs na operatora suwnic może się zapisać:

  • każdy, kto ukończył 18 lat;
  • każdy, kto nie wykazuje przeciwwskazań do pracy operatora suwnic.

Suwnice to praktyczne urządzenia przydatne w halach produkcyjnych i magazynowych, a także w branży transportowej, gdy konieczne jest przemieszczanie dużych i ciężkich obiektów. Aby obsługiwać suwnice, trzeba mieć specjalne uprawnienia.  

Related Post